Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 26.2.2005/3.1.2016

1. Rekisterinpitäjä:

Sukututkimus Jorma Lamminmäki sekä

Alavuden Pyylammin sukuseura ry.

Osoite:

Lautamiehentie 7, 63300 ALAVUS

jorma.lamminmaki@pp.inet.fi

puh 0400-410513

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Jorma Lamminmäki

Yhteystiedot kuten yllä

3. Rekisterin nimi:

Jorma Lamminmäen ja Pyylammin sukuseuran sukututkimus rekisteri. Sisältäen sukututkimukseen liittyviä tietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Sukututkimus, käyttäen tietoja sukututkimukseen ja sukukirjojen julkaisemiseen sekä yhteyden pitoon rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö:

Normaalit sukututkimukseen liittyvät henkilötiedot, elämänkertotiedot, yhteystiedot jne

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Kirkonkirjat, virkatodistukset seurakunnilta ja maistraateilta, sanomalehdet, sukukirjat, matrikkelit, henkilöiden itse antamat tiedot, läheisten antamat tiedot jne.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei yleensä, muutoin kuin valmiiden sukukirjojen muodossa

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokone, sukutiedosto salasanan takana ja koti arkisto

Vain rekisterin pitäjä käyttää.

 * HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä
 rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta.Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLILOMAKE 25.11.2004 puh. 010 36 66700 (vaihde) puh. 010 36 16670 (neuvonta klo 9.00 – 15.00) telefax 010 36 66735 www.tietosuoja.fi


Pyylammin sukuseura ry:n jäsenluettelo tarkistettavissa osoitteessa:

Pentti Pyylampi, Korpikoskentie 1, 60200 Seinäjoki

puh 0400 426861

email pyypen ( at) nic.fi