Jäsenyys

Tervetuloa jäseneksi!

Pyylammin sukuseura r.y:n säännöissä sanotaan jäsenyydestä mm seuraavaa:

”Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka:

on isän tai äidin puolelta edellä 2§:ssä mainitun Antti Matinpoika Pyylammin jälkeläinen alenevassa polvessa tai on edellä mainittujen henkilöiden puoliso tai ottolapsi. Edellä mainitut henkilöt hyväksyy jäseneksi sukuseuran hallitus. Lisäksi sukuseuran kokous voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön, jonka sukulaisuusedellytyksiä ei voida sitovasti osoittaa, mutta siihen on todennäköisiä perusteita tai joka toiminnallaan on sukuseuralle hyödyllinen. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa sukuseuran toimintaan läheisesti liittyvä rekisteröity sukuseura tai muu rekisteröity yhdistys, jonka sukuseuran kokous hyväksyy.”

Jos olet kiinnostunut suvun asioista,,jäsenmaksun (30 €/3 vuotta) voit maksaa tilille:

OmaSp, FI98 4108 0011 2381 05 saaja: Pyylammin sukuseura ry.

Merkitse tilisiirtoon: nimi, osoite, sähköpostiosoite.